ჩვენ შესახებ

EXPERTS FOR SOLUTIONS-ი საკონსულტაციო კომპანიაა, რომელიც ბაზარზე ოპერირებს არაერთი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სერვისით, რომელთა შორის წამყვანი პროფესიული ჯანდაცვა, შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა, ასევე მშენებლობის ხარისხის კონტროლია. მისი საქმიანობის არეალი მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან მიმართულებებს, როგორებიცაა:

  • პროფესიული ჯანდაცვა, შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა
  • მშენებლობის ხარისხის კონტროლი
  • გეოდეზიური მომსახურება
  • კონსტრუქტორის მომსახურება
  • სამშენებლო ხარჯთაღრიცხვა
  • ტრენინგები

EXPERTS FOR SOLUTIONS

გამოცდილების გაზიარებით, EXPERTS FOR SOLUTIONS-ი ბიზნეს სექტორში საერთაშორისო მიდგომების დამკვიდრებას უწყობს ხელს. იგი კლიენტებს ეხმარება თანხვედრაში იყვნენ და დანერგონ ისეთი მნიშვნელოვანი სტანდარტები, როგორებიცაა:

  • ISO-45001 (ყოფილი OHSAS-18001) პროფესიული ჯანდაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სტანდარტი
  • ISO-14001 გარემოს დაცვის სისტემის მართვის სტანდარტი
  • ISO-9001:2015 ხარისხის მართვის სტანდარტი