ჩვენს შესახებ

EXPERTS FOR SOLUTIONS ინსპექტირების დამოუკიდებელი, საერთაშორისო სერტიფიცირების კომპანია. მისი საქმიანობის არეალი მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან მიმართულებებს, როგორებიცაა:

 • პროფესიული ჯანდაცვა, შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა
 • მშენებლობის ხარისხის კონტროლი
 • ობიექტის უსაფრთხოება და ზედამხედველობა
 • გეოდეზიური მომსახურება
 • პროექტირება
 • კონსტრუქტორის მომსახურება
 • სამშენებლო ხარჯთაღრიცხვა
 • ტრენინგები

EXPERTS FOR SOLUTIONS

გამოცდილების გაზიარებით, EXPERTS FOR SOLUTIONS ბიზნეს სექტორში საერთაშორისო მიდგომების დამკვიდრებას უწყობს ხელს. იგი კლიენტებს ეხმარება თანხვედრაში იყვნენ და დანერგონ ისეთი მნიშვნელოვანი სტანდარტები, როგორებიცაა:

 • ISO-45001 (ყოფილი OHSAS-18001) პროფესიული ჯანდაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სტანდარტი
 • ISO-14001 გარემოს დაცვის სისტემის მართვის სტანდარტი
 • ISO-9001:2015 ხარისხის მართვის სტანდარტი
 • კომპანია ფლობს ISO სერთიფიკატს. შესაბამისად, EXPERTS FOR SOLUTIONS-ის ინსპექტირების შედეგებს აღიარებს სახელმწიფო და ყველა ინსტანციის სასამართლო.