ჩვენ შესახებ


მისია

EXPERTS FOR SOLUTIONS-ის მისიაა უწყვეტი განვითარებით შექმნას ყველაზე სანდო საკონსულტაციო მომსახურების ეკოსისტემა სამშენებლო სექტორში. შესაძლებლობა, სადაც ნებისმიერი მომხმარებელი, იურიდიული თუ ფიზიკური პირი მიიღებს სწრაფ და კანონმდებლობასთან შესაბამის სერვისს ხელმისაწვდომი ღირებულებით - ხარისხზე კომპრომისის გარეშე.


მიზანი

EXPERTS FOR SOLUTIONS-ის მიზანი ბიზნეს სექტორში საერთაშორისო სტანდარტების ინტეგრირებაა. შესაბამისი რეგულაციების უზრუნველყოფისთვის, კომპანიის გამოცდილი ექსპერტები პარტნიორ მხარეებს წარმატებულ გამოცდილებას უზიარებენ.


ღირებულებები

EXPERTS FOR SOLUTIONS-ის ისტორიის, მისიისა და მიზნების გათვალისწინებით, ბრენდი ატარებს ისეთ ღირებულებებს, როგორიცაა მუდმივი განვითარება, გამოცდილების, წარმატებისა და პასუხისმგებლობის გაზიარება და მომხმარებლის ინტერესებზე მორგება. ჩამოთვლილი ღირებულებები წარმოადგენს ძირითადად ჩარჩოს, რომლის ფარგლებშიც პოზიციონირებს ბრენდი.