ტრენინგი - დაგეგმილი სამუშაოების მართვა

,,ეს არის ყველაზე თანამედროვე მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს პერსონალის რესურსის სწორად გადანაწილებას,
 რისკების შეფასებასა და სამუშაო პროცესების კონტროლს“, - განაცხადა EFS-ის პროფესიული ჯანდაცვის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის დეპარტამენტის უფროსმა კახა ჭყონიამ. 
𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬 𝐅𝐨𝐫 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 სამომავლოდაც განაგრძობს ექსპერტული გამოცდილების გაზიარებას და დაინტერესებულ პირებს საინფორმაციო ტრენინგებით უზრუნველყოფს.