𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬 𝐅𝐨𝐫 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬-ი ნარჩენების მართვის სასწავლო პროგრამას იწყებს

𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬 𝐅𝐨𝐫 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬-ი ნარჩენების მართვის სრულ სასწავლო კურსს იწყებს.
ეს არის უნიკალური შანსი ყველა დაინტერესებული პირისითვის დაეუფლოს ყველაზე მოთხოვნად პროფესიას, მიიღოს სერთიფიკატი და გახდეს წარმატებული ექსპერტი.
პროგრამას გაუძღვება სერთიფიცირებული ტრენერი კახა ჭყონია.
 
ნარჩენების მართვის სასწავლო პროგრამა მოიცავს შემდეგ მოდულებს:
 
  • ნარჩენების მართვის ზოგადი პრინციპები
  • საშიში ქიმიური ნივთიერებები და მათი ეტიკეტირება
  • სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრა  და კლასიფიკაცია
  • ნარჩენების აღრიცხვის წარმოება, ანგარიშგების განხორციელების ფორმები
  • ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული კანონები, დადგენილებები და ბრძანებები
  • კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვა და შეთანხმების წესები
  • ნარჩენების მართვის გეგმის შედგენა
 
სასწავლო პროგრამა 23 იანვარს დაიწყება. სწავლება წარმოებს პრაქტიკულ მაგალითებზე დაყრდნობით. კურსის ბოლოს კი გაიცემა სერთიფიკატი.


Latest posts