ტრენინგი - მონოლითური საძირკვლის ტიპები და მოწყობის ტექნოლოგია

𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬 𝐅𝐨𝐫 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬-ის ორგანიზებული ტრენინგი მონოლითური საძირკვლის ტიპებს და მოწყობის ტექნოლოგიას დაეთმო.
შეხვედრის ფარგლებში განხილული იყო საძირკვლის ტიპების ნაირსახეობა და მასთან დაკავშირებული ყველა სამუშაო პროცესი, მათ შორის მოწყობის ტექნოლოგიები.
𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬 𝐅𝐨𝐫 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬-ი სამომავლოდაც განაგრძობს ექსპერტული გამოცდილების გაზიარებას და დაინტერესებულ პირებს საინფორმაციო ტრენინგებით უზრუნველყოფს.