𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬 𝐅𝐨𝐫 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬-ის შეთავაზება სტუდენტებს

𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬 𝐅𝐨𝐫 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬-ი სტუდენტებს ნარჩენების მართვის სრულ სასწავლო კურსზე 20%-იან ფასდაკლებას სთავაზობს. კომპანიის მიზანია განათლება გახადოს სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომი და მისცეს შანსი დაეუფლონ ყველაზე მოთხოვნად პროფესიას. 
პროგრამას გაუძღვება სერთიფიცირებული ტრენერი კახა ჭყონია. 

ნარჩენების მართვის სასწავლო პროგრამა მოიცავს შემდეგ მოდულებს:
   
  • ნარჩენების მართვის ზოგადი პრინციპები 
  • საშიში ქიმიური ნივთიერებები და მათი ეტიკეტირება 
  • სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრა  და კლასიფიკაცია 
  • ნარჩენების აღრიცხვის წარმოება, ანგარიშგების განხორციელების ფორმები 
  • ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული კანონები, დადგენილებები და ბრძანებები კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვა და შეთანხმების წესები
  • ნარჩენების მართვის გეგმის შედგენა

 სასწავლო პროგრამა 23 იანვარს დაიწყება. სწავლება წარმოებს პრაქტიკულ მაგალითებზე დაყრდნობით. კურსის ბოლოს კი გაიცემა სერთიფიკატი.


Latest posts