გეოდეზიური მომსახურება

გეოდეზიური ანალიზი გეომეტრიული ელემენტების ასტრონომიულ-გეოდეზიური, გრავიმეტრიული გაზომვებისა და დაკვირვებების საშუალებით შეისწავლის ნიადაგს და ახდენს მასთან დაკავშირებული საქმიანობის წინასწარ შეფასებას.

EFS ექსპერტთა გუნდი კომპანიებს სთავაზობს შემდეგ სერვისს:

• ნიადაგის გეოდეზიურ ანალიზი;
• აქტების მომზადება და დადასტურება;
• დაკვალვის სამუშაოები;
• კონსტრუქციების აზომვითი ნახაზების შექმნა.