ტრენინგი - დაგეგმილი სამუშაოების მართვა

დაგეგმილი სამუშაოების მართვა - აღნიშნულ თემას დაეთმო 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬 𝐅𝐨𝐫 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬-ის   ორგანიზებული ტრენინგი.


2022-10-31 10:42:14

2

IOSH-ის სერტიფიკატი EFS-ს

𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬 𝐅𝐨𝐫 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬-ს ყველაზე გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის IOSH-ის სერტიფიკატი გადაეცა.